Thành viên
Phòng thiết kế

Phòng thiết kế

Phòng thiết kế là nơi sáng tạo ra các không gian cũng như tạo nên các bản vẽ công trình trước khi bước vaò thi công hoàn thiện.