Văn hóa

Trong thời đại toàn cầu hoá, vai trò và nhiệm vụ của kiến trúc sư không chỉ thuần tuý là giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, nghệ thuật mà các kiến trúc cần phải có một kiến thức xã hội sâu rộng để giải quyết các mâu thuẫn ngày một gia tăng của đô thị. Có 4 cách tiếp cận thiết kế kiến trúc bền vững đã được các chuyên gia thống nhất đó là:

1. Tiếp cận sinh thái: Quan tâm tới hệ thống môi trường sinh thái trong và ngoài công trình, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thiết kế xây dựng nhằm mục tiêu giảm nhẹ sức ép của con người lên môi trường thiên nhiên.

2. Tiếp cận công nghệ: Nghiên cứu phát huy các kỹ thuật truyền thống, sử dụng và phát huy các công nghệ hiện đại.

3. Tiếp cận văn hoá, xã hội: nhấn mạnh mối quan hệ giữa doanh nghiệp địa phương, các nhà đầu tư xây dựng với cộng đồng, phát huy sự tham gia của cộng đồng. Nâng cao vai trò của kiến trúc sư không chỉ là người sáng tạo kiến trúc mà còn là cầu nối giải quyết mọi vấn đề trong quá trình lập quy hoạch thiêt kế công trình để đạt được sự bền vững về văn hoá - xã hội giữa môi trường với kiến trúc.

4. Tiếp cận toàn diện: xây dựng tốt hơn sự cân bằng của môi trường kiến trúc và vấn đề quản lý quy hoạch kiến trúc xây dựng.

Thiết kế kiến trúc bền vững chính là hướng đến kiến trúc hiện đại có bản sắc, nó không thể tách rời với khung cảnh môi trường xây dựng bao gồm: vật liệu xây dựng địa phương, hệ thống cấu trúc kết cấu và không gian truyền thống, lịch sử và văn hoá sống của người dân địa phương. Kiến trúc hiện đại thuần tuý đang thịnh hành thường chỉ quan tâm tới tính công năng và kinh tế. Xu hướng kiến trúc trong tương lai cần phải hài hoà và tôn trọng môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên và năng lượng, kiến trúc là hiện thân của đặc tính địa phương và khu vực, điều đó ngày càng được khẳng định và lựa chọn qua một quá trình dài thử nghiệm của kiến trúc hiện đại. Bởi vậy, kiến trúc hiện đại có bản sắc cần được thực hiện đảm bảo bền vững về kỹ thuật và văn hoá.

69631785_2451190788493753_1251631977761603584_o.jpg