Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

1. Tầm nhìn

Trở thành đối tác tin cậy, chất lượng của các doanh nghiệp hữu quan trong ngành kiến trúc xây dựng và các nhà đầu tư.

2. Sứ mệnh

Kiến tạo không gian sống, làm việc và vui chơi mà ở đó con người được làm điều mình muốn.

3. Giá trị cốt lõi

Liên tục xây dựng và hoàn thiện kỹ năng chuyên môn và kỹ năng quản trị. Đặt yếu tố con người lên hàng đầu, lấy con người làm trung tâm để đào tạo, hợp tác để trở thành và liên tục là đối tác trong suốt quá trình phát triển của doanh nghiệp.